Kalawang Katiyakan

Mala-kahel na kayumanggi
ang compound na ito
Iron Oxide sa Ingles
Fe₂O₃ sa Kimika
parehong wikang banyaga.
Sa karaniwang pananalita
bubong ito ng barungbarong
sinubok ng panahon
Inulan, binagyo’t naarawan
kaya’t madaling tablan
Kung paulit-ulit nga naman
at may pormula na ang bagay-bagay
pakikibaka ba ay tunay?
Kung nangungusap ang mga mata,
bakit pa kailangan ng mga salita?
Kung lahat ay tiyak na
para saan pa ang mga tula?
Kalawang ang katiyakan
at may saysay sa kawalan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: